- - - SHi 150 ,VN KHÓA TỪ , Màu ĐEN, ĐK 11/2015 , Zin 99%.
default logo