- - - SHi 150 vn, Màu Đen - Nhám , ĐK 2014 , Xe Zin 99%.
default logo