- - - SHi 150 , xe Nhập Ý , Màu Đỏ , ĐK 2010 .
default logo