- - - SHi 150, xe Ý, ĐK 2008, màu đỏ Sport, BS đẹp: 5678
default logo