- - - SHi 150, xe Ý, ĐK 2010, màu đỏ đô
default logo