- - - SHi 150, xe Ý, ĐK 2011 ,màu trắng Sport
default logo