- - - SHi 150 , xe Ý , màu đỏ ,ĐK 2009 ,Biển Số Đẹp 22368. zin 95% . ĐK 2008
default logo