- - - SHI 150, XE Ý ,Màu Trắng ĐK 2008 ,zin 90% .
default logo