- - - SHi 150i , Việt Nam , ĐK 2012 , màu trắng - đen , XE ZIN 99 % .
default logo