- - - SHi 150,VN, Màu Xanh , ĐK 2014, Xe Zin 98% .
default logo