- - - SHi150 ,NHẬP Ý , MÀU TRẮNG - ĐEN , ĐK 2013, BIỂN SỐ 33333, XE ZIN 99,9%.
default logo