- - - SHi150, VN , ĐK 2012, Màu ĐỎ , ZIN 99 % .
default logo