- - - SHi150 VN , Màu Đỏ Đen , ĐK 2016, Khóa TỪ , ZIN 100% .
default logo