- - - SHi150, VN , Màu Trắng - Đen , ĐK 2013, ZIN 99 % .
default logo