- - - Xe SH 150i, xe nhập, ĐK 2012, màu trắng Sport, xe còn mới 98%
default logo