47,581
KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA XE SH
108,713
KHÁCH HÀNG ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ
47,581
KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA XE SH
108,713
KHÁCH HÀNG ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ

SH150i, Biển Số VIP 86X.68


  • Xe SH150i nhập khẩu Ý
  • Biển số Tứ Quý cực VIP XXXX-86X.68
  • Hàng hiếm chỉ có tại Thanh Tuyên

Giá chưa giấy: 288,000,000 ₫

Giá bao giấy tờ: 290,000,000 ₫

(Đã bao gồm: Thuế trước bạ + phí cấp biển số)
Giá xe sẽ khác nhau theo phiên bản, màu sắc

SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%. SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%. SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%. SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%. SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%. SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%. SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%. SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%. SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%. 

Màu sắc Trắng - Đen
Phiên bản 2013
Bản Phanh Best
Hình thức Mới 99%